dziś jest Czwartek 21 Września 2017     |     imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

INFORMATOR INWESTORA – OFERTA INWESTYCYJNA:     TERENY PRZEMYSŁOWE


Miasto Kolno w ramach projektu „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego przez Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oferuje tereny inwestycyjne. Projektem objęto obszar 12.4907 ha, który zostanie uzbrojony w infrastrukturę drogową i techniczną.
Tereny położone są w dzielnicy przemysłowej w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 63. Dojazd ulicami 7KD-L i ul. Kolejową.

Tereny objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania, gdzie m.in. ustala się:
• tereny o symbolu U przeznacza się pod usługi ogólnomiejskie
• tereny o symbolu Ug przeznacza się pod usługi gospodarcze
• tereny o symbolu P/Ug przeznacza się pod przemysł i usługi gospodarcze
• tereny o symbolu ZL przeznacza się pod kompleks leśny
• tereny o symbolach KD-L, KD-D, KD-Gk przeznacza się pod pasy drogowe

 

Oferty inwestycyjne obejmują działki:

Numer działki

 

Powierzchnia

 

Numer Księgi Wieczystej

 

Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagospodarowania

 

Komunikacja

 

(bezpośredni dostęp do drogi)

 

Stan zagospodarowania

 

1327/1

 

0,1486 ha

 

KW 60 420

 

5P/Ug

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1327/3

 

0,2988 ha

 

KW 60 420

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

ul. Kolejowa

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1328/1

 

0,1303 ha

 

KW 60 420

 

5P/Ug

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1328/3

 

0,2891 ha

 

KW 60 420

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/10

 

0,0655 ha

 

KW 42 669

 

5P/Ug

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/12

 

0,1714 ha

 

KW 42 669

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/4

 

0,1367 ha

 

KW 42 669

 

5P/Ug

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/6

 

0,3354 ha

 

KW 42 669

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/7

 

0,0630 ha

 

KW 42 669

 

5P/Ug

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1329/9

 

0,1723 ha

 

KW 42 669

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1350/2

 

1,1173 ha

 

KW 63 678

 

6P/Ug

 

6KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1351/2

 

1,2024 ha

 

KW 5 405

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

6KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1352/2

 

1,2041 ha

 

KW 5 405

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

6KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1353/2

 

0,8103 ha

 

KW 47 814

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

6KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1354/2 i 1356/3

 

0,7544 ha

 

KW 18 283 i

 

KW 58 029

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

7KD-L

 

6KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

1362/5 i 1361/7

 

0,7096 ha

 

KW 38 369

 

KW 37 771

 

2P/Ug i 1U

 

7KD-L

 

9KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

2705/1

 

0,4765 ha

 

KW 63 678

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

2705/3

 

0,3992 ha

 

KW 63 678

 

6P/Ug

 

4KD-D

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą, ogrodzony od strony wschodniej

 

2786/1

 

0,0426 ha

 

Zb. Nr 1361

 

ZL

 

7KD-L

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

2786/3

 

0,8276 ha

 

Zb. Nr 1361

 

3P/Ug i 4U

 

7KD-L

 

ul. Kolejowa

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą

 

2787/2 i 2814

 

0,2388 ha

 

KW 28 052

 

8Ug

 

ul. Wojska Polskiego

 

(dr. krajowa nr 63)

 

teren niezabudowany, płaski, porośnięty trawą, ogrodzony od strony wschodniej

 

 

 

Wszystkie działki są własnością Miasta Kolno i mają uregulowany stan prawy w Księgach Wieczystych. Działki będzie można nabyć lub wydzierżawić w drodze przetargu. Istnieje możliwość racjonalnego łączenia i podziału oferowanych działek.

Działki zostaną uzbrojone w infrastrukturę drogową. Na tym terenie zostaną wybudowane ulice o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1665,22 m wraz z chodnikami o łącznej długości 2075 m i ścieżką rowerową o długości 770 m. Na obszarze również zostanie wybudowane oświetlenie drogowe.
Do każdej działki będzie dostęp drogą asfaltową. W ramach projektu zostaną wybudowane 4 ulice:
- 4 KD-D – droga dochodząca do drogi 7 KD-L, asfaltowa droga wewnętrzna o szerokości 6 m wraz z chodnikiem po jednej stronie o szerokości 1,5 m, możliwość obciążenia ruchem KR2;
- 6 KD-D – droga dochodząca do drogi 7 KD-L, asfaltowa droga wewnętrzna o szerokości 6 m wraz z chodnikiem po jednej stronie o szerokości 1,5 m, możliwość obciążenia ruchem KR2;
- 7 KD-D – asfaltowa droga o szerokości 7 m wraz z chodnikami po obu stronach o szerokości 1,5 m oddzielone pasem zieleni i ścieżką rowerową o szerokości 2m, , możliwość obciążenia ruchem KR3. Droga łącząca drogę krajową nr 63 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową tj. ul. Kolejową;
- 9 KD-D – asfaltowa droga wewnętrzna o szerokości 6 m wraz z chodnikiem po jednej stronie o szerokości 1,5 m, , możliwość obciążenia ruchem KR2. Droga łącząca drogę 7 KD-L z drogą powiatową (ul. Kolejową).
Teren ten również zostanie odpowiednio uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Kanalizacja sanitarna będzie miała długości 2264,4 m, kanalizacja deszczowa – 1726,5 m, sieć wodociągowa 1690,0 m. Na tym terenie również zostanie wybudowana sieć telekomunikacyjna o długości 1760,7 m.
Wszelkie prace uzbrojeniowe zostaną zakończone do 15.10.2010r.

INFORMATOR INWESTORA – CHARAKTERYSTYKA INWESTORA

Oferta inwestycyjna skierowana jest do podmiotów świadczących nowoczesne usługi lub wykorzystujące do produkcji innowacyjne technologie.
Innowacyjność może dotyczyć innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji.
Innowacja produktowa - dotycząca wyrobów – produktów. To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo – jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin „produkt” należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi.

Innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, na przykład automatyzacja linii produkcyjnej.

Innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Za innowację organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych przedsiębiorstw. Np. innowacją organizacyjną będzie: 1) wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM czy TQS; 2) wprowadzanie istotnie zmienionych (ulepszonych) struktur organizacyjnych; 3) wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne tylko wtedy można uważać za innowacje organizacyjne, gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, taki jak np. wzrost produktywności czy zwiększenie sprzedaży.

Innowacja marketingowa – to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przykłady innowacji marketingowej to:
• wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania,
• pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów,
• pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej,
• wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku,

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, knowhow, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).

Uwaga:
W celu określenia „Innowacji”, planowana, do wdrożenia w ramach przedsięwzięcia, technologia powinna być:
- znana i stosowana w skali regionu poniżej 1 roku,
- znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat,
- znana i stosowana w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

 

PORTAL INTERNETOWY   WWW.KOLNO.BIZ

W dniu 01.09.2010 r. został uruchomiony portal promujący projekt pn. "Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie". Portal działa pod adresem http://www.kolno.biz. Proszę kliknąć tutaj, aby zostać przekierowanym do portalu.

drukujdrukuj

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30