dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w panelu konsultacyjnym:

„Ustawa z dn. 01.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego (pakiet antykryzysowy) - praktyczne zastosowanie przepisów”

Panel konsultacyjny skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Panel konsultacyjny odbędzie się:

18 grudnia 2009 r. (piątek) – Białystok, Hotel „Branicki”, ul. Zamenhofa 25

Panel konsultacyjny będzie prowadzony przez Pana Marka Aleksiejuka zatrudnionego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku na stanowisku nadinspektora – koordynatora sekcji prawnej, specjalistę w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. Podczas panelu konsultacyjnego zostaną m.in. omówione takie zagadnienia, jak: podstawowe pojęcia zawarte w w/w ustawie m.in. obniżony wymiar czasu pracy, przestój ekonomiczny, pojecie przedsiębiorcy oraz „przedsiębiorcy
w przejściowych trudnościach finansowych”, zastosowanie postanowień ustawy do w/w przedsiębiorców, przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika (na jego wniosek oraz bez takiego wniosku), obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika, ograniczenie w zatrudnieniu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony.Kartę zgłoszenia udziału w panelu konsultacyjnym prosimy przesłać faxem na numer (085) 740 86 85, e-mailem: isajuk@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok) na załączonym formularzu do dnia 15.12.2009. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w panelu konsultacyjnym (max. 3 osoby z firmy).


Uczestnictwo w panelu konsultacyjnym jest bezpłatne. Panel konsultacyjny organizowany jest w ramach projektu „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Isajuk, tel. 085 740 86 83.Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w panelu konsultacyjnym.

Bartosz Sokół

Menedżer Projektu

drukujdrukuj

Załączniki
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30