dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 192/09 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 19 marca 2009 roku.

 

Skład Komisji:

  1. Niedbała Aneta - Przewodniczący

  2. Pomichowska Edyta - Sekretarz

  3. Korzep Kazimierz - Członek

  4. Jasiewicz Józef - Członek

  5. Brzeziński Robert - Członek

  6. Ossowski Paweł - Członek

 

Zadania MKRPA:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).

 

Adres:

     ul. Wojska Polskiego 8, 18-500 Kolno

Telefon:

     86 278 48 20

Fax:

     86 278 31 00

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

 

Zadania:

- informowanie o możliwości podjęcia terapii,

- motywowanie do podjęcia leczenia,

- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po terapii i członkom ich rodzin,

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej,

- inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej,

- współpraca z placówkami leczenia odwykowego i podstawową opieką zdrowotną.

 

Adres:

     ul. Wojska Polskiego 8, 18-500 Kolno

 

Godziny pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie:

     poniedziałek - piątek – od godz. 08:00 do 16:00

 

Wnioski o skierowanie na leczenie można składać  w Punkcie Konsultacyjnym lub w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno.

Prosimy o posłużenie się wzorem wniosku, którego egzemplarz możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link.

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30