dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Kolno

Projekt zrealizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Okres realizacji: kwiecień – październik 2008 r.
Wartość projektu: 3 550 177 zł
Wartość dofinansowania: 3 017 650,45 zł (85%)

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania kotłowni zaopatrujących w ciepło modernizowane budynki. Celem bezpośrednim projektu była termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Kolna.

 

Zakres prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 • docieplenie stropodachu i piwnicy
 • odnowienie elewacji ścian
 • obróbka okien, gzymsu, drzwi i systemu deszczówki,
 • wymiana drewnianych okien
 • modernizacja instalacji c.o


Termomodernizacją objęto siedem obiektów:

 • Urząd Miasta
 • Kolneński Dom Kultury
 • budynek socjalny Stadionu Miejskiego
 • Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Budynek administracyjno-biurowy
 • Przedszkole Nr 4

Projekt jest projektem inwestycyjnym w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej miasta Kolno, w celu redukcji zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie redukcji emitowanych zanieczyszczeń oraz kosztów ich utrzymania.
Projekt dotyczył termomodernizacji siedmiu obiektów użyteczności publicznej w okresie lat 2006 – 2007. W roku 2006 rozpoczęte zostały procedury przetargowe, natomiast same procesy inwestycyjne ruszyły wiosną roku 2008. Konieczność realizacji niniejszego przedsięwzięcia wynika z faktu posiadania przez miasto Kolno przestarzałych obiektów użyteczności publicznej, których koszty utrzymania corocznie są zawyżone wskutek niedostatecznej izolacyjności cieplnej. Z tego też względu poza walorami czysto estetycznymi budynków w postaci zniszczonych elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, pojawia się aspekt środowiskowy. Do ogrzania bowiem posiadanej kubatury miasto było zmuszone zużywać znaczące ilości energii cieplnej. Według przeprowadzonych audytów energetycznych w zależności od obiektu możliwym jest oszczędzenie od 36% do 71,7% kosztów zużycia energii cieplnej rocznie. Warunkiem było dokonanie stosownej termomodernizacji każdego z nich.

 

Realizacja projektu

Inwestycja zrealizowana była wyłącznie na terenie miasta Kolno, lecz swym oddziaływaniem promieniuje zarówno na obszar gminy wiejskiej Kolno, jak i ze względu na pełnienie funkcji lokalnego centrum administracyjno-kulturowego na wszystkie gminy składające się na powiat kolneński.

 

Efekty:

 • Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych
 • Poprawa wizerunku miasta.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 210,92 kWh/m3 - w odniesieniu do siedmiu obiektów użyteczności publicznej miasta.
 • Efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń powietrza o ok. 35% w skali roku.
 • Oszczędności kosztów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku - ok. 40% w skali roku (począwszy od 2009 r.)

 

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie.

Budynek administracyjno-socjalny
ul.Wojska polskiego 40
przed remontem
Budynek administracyjno-socjalny
ul.Wojska polskiego 40
po remoncie
Budynek administracyjno-biurowy
ul. Wojska Polskiego 8
przed remontem
Budynek administracyjno-biurowy
ul. Wojska Polskiego 8
po remoncie
Kolneński Ośrodek
Kultury i Sportu
przed remontem
Kolneński Ośrodek
Kultury i Sportu
przed remontem
Przedszkole Miejskie nr 4
przed remontem
Przedszkole Miejskie nr 4
po remoncie
Szkoła Podstawowa Nr 1
przed remontem
Szkoła Podstawowa Nr 1
po remoncie
Szkoła Podstawowa Nr 2
przed remontem
Szkoła Podstawowa Nr 2
po remoncie
Urząd Miasta Kolno
przed remontem
Urząd Miasta Kolno
po remoncie
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30