dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Papież Jan Paweł II

3 maja 2000 r. w dniu inauguracji obchodów 575 - lecia nadania praw miejskich Kolnu na uroczystej sesji Rady Miejskiej podjęto historyczną uchwałę Nr XVIII/98/2000 nadania Jego Świętobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kolna.

Wyróżnienie to wraz z okolicznościowym srebrnym medalem z okazji 575 - lecia nadania praw miejskich Kolnu w odświętnej szacie zostało przekazane w maju 2000 r. Ojcu Świętemu przez pielgrzymów z naszego miasta, którym przewodził ks. dziekan kolneński Jan Lucjan Grajewski.

W roku 1999 r. Ojciec Święty  przekazał podczas audiencji w Watykanie pielgrzymom z Kolna kamień węgielny pod budowę nowej świątyni pw. Chrystusa Króla Wszechświata wraz z błogosławieństwem Bożym mieszkańcom ziemi kolneńskiej.

30 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Kolnie nadano imię Jana Pawła II.

1 maja 2011 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na placu św. Piotra w Rzymie, odbyła się uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II. Półtora miliona wiernych, w tym co najmniej 80 tys. Polaków wzięło udział we mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II. Wśród pielgrzymów nie zabrakło mieszkańców Kolna.

12 maja 2011 r. w kościele pw. św. Anny w Kolnie odbyła się uroczystość przyjęcia relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie są darem z Watykanu drugiego stopnia, co oznacza, że do parafii św. Anny trafił fragment szat papieża (część jego pasa). Przekazany wiernym dar jest opatrzony certyfikatem autentyczności i w kościele pozostanie na stałe.


 

Stanisław Krupka

Miejska Rada Narodowa w Kolnie w dniu 27 maja 1948 r. na swoim posiedzeniu uchwałą nr 205 w uznaniu jego zasług dla społeczeństwa powiatu i miasta Kolna nadała Stanisławowi Krupce Honorowe Obywatelstwo Miasta Kolna.

Jedna z ulic w Kolnie w północnej części miasta nosi jego imię.

Jako wybitny działacz PSL „Wyzwolenie” na terenie powiatu kolneńskiego zakładał spółdzielnie oraz inicjował komasację i meliorację gruntów. Przeciwdziałał likwidacji starostwa w Kolnie w 1932 r., a po jego zniesieniu stał się gorącym zwolennikiem jego przywrócenia, jak również  zbudowania linii kolejowej Łomża – Stawiski – Kolno. Wojna przerwała te starania, ale zaraz po jej zakończeniu w 1945 r. Stanisław Krupka przyjechał do Kolna tworząc komitet reaktywowania starostwa, na którego czele stanął. Z jego inicjatywy opracowano m.in. plan zabudowy miasta Kolna, projekt parku, budowę szpitala, budynków starostwa i innych instytucji oświatowo-społecznych.

Stanisław Krupka (ur. 22 kwietnia 1900 w Zimnej koło Turośli, zm. 24 marca 1977 w Aninie) – polski działacz społeczny, wójt gminy Wawer (od 1939), przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Warszawie (1945–1947), wojewoda białostocki (1947–1948), jego imię nadano szkole w Lemanie (1987).

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30