dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Postanowienie Prezydenta RP

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 maja 2014 r.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

(–) Bronisław Komorowski

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kolno

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kolno

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr 302/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3
z siedzibą w Kolnie, ul. Szkolna 8.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

Zarządzenie - głosowanie korespondencyjne PE 2014
ZARZĄDZENIE Nr 306/14

ZARZĄDZENIE Nr 306/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 305/14

ZARZĄDZENIE Nr 305/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 304/14

ZARZĄDZENIE Nr 304/14

Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Kolno, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownika Szpitala Ogólnego w Kolnie do składu obwodowych komisji wyborczych
w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 310/14

ZARZĄDZENIE  Nr 310/14

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 5 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Plik w załączniku poniżej:

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 316/2014 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej
w Kolnie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 i 5 w związku z art. 182 § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Odwołuję Panią Ewelinę Korytkowską zam. Turośl zgłoszoną przez KKW SLD-UP ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolnie powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.
  2. Odwołuję Pana Bartosza Wiśniewskiego zam. Kolno zgłoszonego przez KKW Ruch Narodowy ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej
    Nr 6 w Kolnie powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.
  3. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolnie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
    w Kolnie członków komisji wymienionych w ust. 1 i 2.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

 

 

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30