dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 338/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Całość ogłoszenie w pliku poniżej:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2014 roku

 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Całość postanowienia w pliku poniżej:

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza miasta.

 

 

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Komisji

1.

Jezusek Marzena

Przewodnicząca

2.

Kleczyński Grzegorz

Z-ca Przewodniczącej

3.

Dęby Elżbieta

Członek

4.

Gołaś Alicja

Członek

5.

Łazicka Anna

Członek

6.

Łempio Maria

Członek

7.

Połomski Adam

Członek

8.

Rydelek Małgorzata

Członek

9.

Sarnacki Piotr

Członek

 
 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta Kolno, przy ul. Wojska Polskiego 20 (sala konferencyjna), tel. 86 278-21-33.

 

 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza miasta,  komisja będzie pełnić w następujących terminach:

 

 

Daty i godziny dyżurów

 

26-09-2014  w godz. 11.00 - 13.00

29-09-2014  w godz. 13.00 - 15.00

30-09-2014  w godz. 12.00 - 14.00

01-10-2014  w godz. 13.00 - 15.00

02-10-2014  w godz. 13.00 - 15.00

03-10-2014  w godz. 13.00 - 15.00

06-10-2014  w godz. 14.00 - 16.00

07-10-2014  w godz. 10.00 - 24.00

08-10-2014  w godz. 12.30 - 14.30

09-10-2014  w godz. 13.00 - 15.00

10-10-2014  w godz. 11.00 - 13.00

13-10-2014  w godz. 14.00 - 16.00

14-10-2014  w godz. 12.00 - 14.00

15-10-2014  w godz. 12.00 - 14.00

16-10-2014  w godz. 14.00 - 16.00

17-10-2014  w godz. 10.00 - 24.00

 

 

Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa 07.10.2014 r. o godz.24.00.

Termin zgłaszania kandydatów na burmistrza miasta upływa 17.10.2014 r. o godz.24.00.

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Marzena Jezusek

Zarządzenie Nr 347/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Kolnie, ul. Szkolna 8.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112
z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Całość obwieszczenia w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 349/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku na terenie miasta Kolno siedziby:

 1. obwodowej komisji wyborczej nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie,
  ul. Szkolna 8,
 2. obwodowej komisji wyborczej nr 8 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kolnie,
  ul. Wojska Polskiego 65A
 3. obwodowej komisji wyborczej nr 9 z siedzibą w Gimnazjum w Kolnie,
  ul. M. Dąbrowskiej 4,

spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

 

ZARZĄDZENIE NR 360/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 352/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

Zarządzenie Nr 355/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 356/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 357/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ZARZĄDZENIE NR 359/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ZARZĄDZENIE Nr 354/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 353/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Kolno, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownika Szpitala Ogólnego w Kolnie do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 358/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Kolno  w wyborach do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Całość Uchwały w pliku poniżej:

Uchwała Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miasta Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Całość Uchwały w pliku poniżej:

 

Projekt „Pełnosprawny wyborca”,

W związku z realizacją projektu  „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

 

http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

 

Zachęcamy Państwa również do śledzenia strony projektu na www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl  i na Facebooku.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości współpracy i działań w ramach projektu można uzyskać pisząc na adres pelnosprawnywyborca@frr.org.pl

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30