dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

Całość Postanowienia w pliku poniżej.

Państwowa Komisja Wyborcza - komunikat

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Całość Informacji w pliku poniżej.

Państwowa Komisja Wyborcza - komunikat

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Całość Informacji w pliku poniżej.

Państwowa Komisja Wyborcza - komunikat

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Całość Informacji w pliku poniżej.

Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej.

Informacja o publicznym losowaniu składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, Burmistrz Miasta Kolno informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum
na terenie miasta Kolno dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego
na dzień 6 września 2015 r.

 

Losowanie zostanie przeprowadzone dla Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

  • Nr 1 – 13 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 2 – 13 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 3 – 11 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 4 – 12 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 5 – 11 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 6 – 12 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 7 – 12 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 8 – 12 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 9 – 11 zgłoszonych kandydatów,
  • Nr 10 – 10 zgłoszonych kandydatów.

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

ZARZĄDZENIE 90/15 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

 

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30