dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 stycznia 2016 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w okręgu wyborczym nr 59 na dzień 6 marca 2016 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Całość informacji w pliku poniżej:

 

Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 20 stycznia 2016 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku


Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 20 stycznia 2016 roku

 

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Kolno lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego  w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 153/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 156/16 Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

 

Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Kolno lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego  w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ZARZĄDZENIE Nr 165/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 163/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 164/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Kolno, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownika Szpitala Ogólnego w Kolnie do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE 166/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ZARZĄDZENIE Nr 169/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 lutego 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

 

ZARZĄDZENIE Nr 170/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 29 lutego 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Całość Zarządzenie w pliku poniżej:

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30