dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
ZARZĄDZENIE NR 94/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 13 września 2016 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. poz. 112,134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 4 grudnia 2016 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

 

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży ws. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 94/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 września 2016 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje o działaniach podejmowanych w związku z jego realizacją.

I. Do dnia 26 września 2016 r., do godz. 15,30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, II piętro, będą przyjmowane zawiadomienia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

Całość Komunikatu w załączniku poniżej.

Zarządzenie Nr 210/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 roku.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 20 września 2016 roku

w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.

 

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30