dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Jesteś na:
Rekrutacja kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji
W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016-2026, zwracam się z uprzejma prośbą o zgłoszenie z pośród Państwa przedstawicieli, jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Kolno.
więcej
Zarządzenie Nr 221/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 poz. 1579), w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno do 2026 r., zarządza się, co następuje:
więcej
Regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji
§ 1. Regulamin określa szczegółowy tryb prac Zespołu ds. Rewitalizacji.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Zespole- należy przez to rozumieć Zespół ds. Rewitalizacji.
§ 3.1. Zespół jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno
więcej
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30