dziś jest Sobota 24 Czerwca 2017     |     imieniny: Jana, Danuty, Emilii
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

 

 Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2.

§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 3 września 2017 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

W załączniku poniżej Zarządzenie wraz z kalendarzem wyborczym.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

Z  dnia 1 czerwca 2017r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia  Nr 64/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2017 r.,  Komisarz Wyborczy w Łomży informuje o działaniach podejmowanych w związku z jego realizacją.

  1. Do dnia 26 czerwca 2017r. do godz. 15,30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul Nowa 2, II piętro, będą przyjmowane zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
  2. Do dnia 10 lipca 2017 r. zostanie powołana Miejska Komisja Wyborcza w Kolnie.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, kandydatów do w.w komisji należy zgłaszać najpóźniej do środy 5 lipca 2017 r. do godz. 15,30.

 

 

Komisarz Wyborczy

Jan Leszczewski

 

Całość Komunikatu wraz z załącznikiem w pliku poniżej:

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 czerwca 2017 roku

w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku.

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

 Granica okręgu wyborczego

 

 Liczba

radnych wybieranych
w okręgu

 

2

 

 

Ulice: Armii Krajowej, Marii Konopnickiej od nr 6, Stanisława Krupki, Św. Floriana.

 

 

 1

 

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie:

 

Urząd Miasta Kolno

Sala konferencyjna, parter

ul. Wojska Polskiego 20

tel. (86) 278 21 33

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Całość Obwieszczenia w załączniku poniżej:

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30