dziś jest Sobota 18 Listopada 2017     |     imieniny: Karoliny, Romana, Ottona
Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Kolnie została podpisana umowa z firmą PROBUK Barbara Mściwujewska mającą siedzibę Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km” w ramach przetargu nieograniczonego.

Zakres prac obejmuje przebudowę  jezdni z zakresie wymiany krawężników, uzupełnienia szczelin, części chodników i części istniejących parkingów oraz budowę nowej zatoki postojowej na 10 samochodów oraz dwóch zatok dla potrzeb pojazdów zaopatrzenia dostarczających towary do przyległych sklepów. Łączna długość ulicy objętej opracowaniem wynosi 352,33m.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju oraz wzrostu atrakcyjności tego obszaru, jak również zapewni dostępność komunikacyjną mieszkańcom wsi do ośrodków administracyjnych. Przebudowa  ulicy  zapewni konkurencyjność gospodarki w regionie  jak również spowoduje: podniesienie parametrów technicznych ciągów komunikacyjnych, zwiększając dostępność komunikacyjna do terenów przyległych, zwiększenie komfortu przemieszczenia się ludności, podniesienia standardu użytkowania drogi, zwiększenie atrakcyjności dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Planowana   inwestycja spowoduje likwidacje barier komunikacyjnych, a co za tym przemieszczanie się osób łatwe, miłe,  dostępne dla ogółu ludności. Ruch pieszych stanie się spójny a region bardziej atrakcyjny gospodarczo i społecznie. Poszerzenie chodnika przy przystanku dla dzieci wsiadających i wysiadających - uczących się w Szkole Podstawowej Nr 1 zapewni bezpieczeństwo, usprawni płynność ruchu autobusu. Montaż barier zabezpieczających typu "olsztyński" zabezpieczy teren strefę bezpieczeństwa dzieci. Do szkoły podstawowej Nr 1 w Kolnie uczęszczają dzieci z terenów wiejskich (Gmina Kolno). Szkoła musi zapewnić bezpieczny dojazd do szkoły i przyjazd do domu, z czym wiąże się bezpieczne parkowanie, wsiadanie i wysiadanie, co zapewni poszerzenie chodnika. Nowe bariery zabezpieczą również dzieci wychodzące z placu zabaw na placu Szkoły podstawowej nr 1. Przebudowa parkingów oraz budowa nowych 10 zatok postojowych znacznie usprawni dostępność istniejących usług, sklepów, kupujący będą mieli dostępne miejsca parkingowe, zwiększy się liczbą kupujących.

 

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30