dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Informacje ogólne

Na terenie miasta Kolno funkcjonuje kilka instytucji i organizacji zajmujących się upowszechnianiem kultury i wspieraniem twórców. Działalność placówek kultury służy zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i zdolności umożliwiających ich pełną realizację, stwarza również stałym uczestnikom zajęć, uczestnikom okazjonalnym warunki dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia artystycznego lub form aktywności twórczej, społecznej i hobbystycznej.
Tradycje kulturalne miasta kształtuje Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży Filia w Kolnie, które proponują bogatą ofertę imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Placówki te prowadzą impresariat artystyczny, prezentują ważne zjawiska artystyczne, organizują imprezy kulturalne o randze miejskiej, powiatowej, regionalnej, udzielają pomocy merytorycznej i organizacyjnej innym organizatorom. Prowadzą działalność w zakresie usług kulturalnych, rozwijają samo finansujące się formy uczestnictwa w kulturze.
KOKiS prowadzi m.in.: grupy wokalno – estradowe, koło plastyczne, grupy teatralne, zespoły muzyczne, sekcję szachową, grupy tańca towarzyskiego.
Najważniejszą, cykliczną imprezą kulturalną, która odbywa się w Kolnie jest festyn pt. „Imieniny Jana z Kolna” .
Działalność miasta wspierają m.in. Towarzystwo „Jan z Kolna”, wydawnictwa, lokalna prasa „Miesięcznik Kolneński”.
Najważniejsze imprezy odbywające się w mieście o randze regionalnej i powiatowej to:
- Przegląd Zespołów Obrzędowych,
- Konkurs Kolęd i Pastorałek,
- Konkurs Piosenki Jacka Cygana,
- Jarmark Wielkanocny.
Miasto Kolno przywiązuje duże znaczenie do rozwoju życia kulturalnego. Działania placówek kulturalnych i stowarzyszeń obejmują najważniejsze dla mieszkańców sfery życia kulturalnego, w tym przede wszystkim rozwijanie środowiskowych wartości kulturalnych, prowadzenie działalności poradniczej, organizowanie działalności kulturalnej oraz różnych dziedzin ruchu amatorskiego. Stworzone zostały warunki dające możliwość systematycznego nabywania doświadczeń i udoskonalania warsztatu instruktorów i twórców w różnych dziedzinach kultury i sztuki.

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30