dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Jesteś na:
Skład Rady oraz komisje

Osoby wybrane do Rady Miasta Kolno na kadencję w latach 2014-2018 (alfabetycznie)
 

 1. Antonowicz Stanisław
 2. Bałdyga Stanisław
 3. Brzezińska Halina Jadwiga
 4. Kapelański Jan
 5. Konstanty Marcin
 6. Kuliś Agnieszka Dorota
 7. Lewandowski Antoni
 8. Makarewicz Klaudiusz
 9. Myhal Krzysztof Jeremi
 10. Owczarczyk Lech Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 11. Rakowski Mariusz
 12. Sielawa Paweł
 13. Szymański Piotr
 14. Śniadach Mieczysław  - Przewodniczący Rady Miasta
 15. Żubrowski Jan

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIASTA KOLNO

 

 

1.Komisja Rozwoju Gospodarczego:

 1. Myhal Krzysztof Jeremi                   Przewodniczący Komisji
 2. Rakowski Mariusz                          Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Owczarczyk Lech Janusz                Członek Komisji
 4. Szymański Piotr                             Członek Komisji

 

 

2. Komisja Praworządności i Spraw Obywatelskich:

 1. Bałdyga Stanisław                          Przewodniczący
 2. Sielawa Paweł                               Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Lewandowski Antoni                       Członek Komisji

 

3.Komisja Rewizyjna:

 1. Żubrowski Jan                                 Przewodniczący Komisji
 2. Kapelański Jan                                Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Brzezińska Halina Jadwiga                  Członek Komisji
 4. Makarewicz Klaudiusz                        Członek Komisji

 

4.Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Antonowicz Stanisław                              Przewodniczący Komisji
 2. Kuliś Agnieszka Dorota                             Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Konstanty Marcin                                    Członek Komisji
 4. Śniadach Mieczysław                               Członek Komisji

 

 

 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMISJI RADY MIASTA

 1. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta jest
  w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. kształtowania ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska, promocji miasta
  2. budowy i utrzymania dróg gminnych, placów, mostów oraz organizacja ruchu drogowego,
  3. zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gazyfikacji, utrzymania czystości
   w mieście, organizacja wysypisk, utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną, telefonizacja,
  4. opiniowanie planów gospodarczych,
  5. organizacji i prowadzenia targowisk i hal targowych,
  6. rozwoju rolnictwa.
 2. Przedmiotem działania Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich jest
  w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  2. oświaty i kultury,
  3. kultury fizycznej, sportu,
  4. utrzymania obiektów użyteczności publicznej i budynków

administracyjnych,

 1. utrzymania ładu i porządku publicznego,
 2. organizacji i działania ochotniczej straży pożarnej.
 1. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określą przepisy prawa i Statut Miasta.
 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów  jest w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. budżetu miasta oraz sprawozdań  z działalności finansowej miasta,
  2. podatków i opłat,
  3. majątku miasta przekraczającego zakres zwykłego zarządu  dotyczące:
   1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
   2. przyjmowania lub odrzucania spadku i zapisów,
   3. emitowania obligacji oraz określania zasad zbywania, nabywania
    i wykupu,
   4. zaciągania długoterminowych pożyczek,
   5. ustalania maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
   6. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
    i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
  4. Określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
  5. Określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji.

 

 

 

 

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30