dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Urzędy, instytucje

Urząd Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18–500 Kolno
tel. (86) 278 21 33
fax (86) 278 31 00
e-mail: kolno@home.pl
http://www.umkolno.pl


Urząd Gminy Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18–500 Kolno
tel./ fax (86) 278 25 67
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl
http://www.gminakolno.plStarostwo Powiatowe w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18–500 Kolno
tel. (86) 278 24 29
fax (86) 278 20 92
e-mail: powiatkolno@home.pl
http://www.powiatkolno.home.plUrząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 20
18–500 Kolno
tel. (86) 278 37 22; (86) 278 91 80; (86) 278 91 81

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 46,
18–500 Kolno
tel. (86) 278 34-33; (86) 278 95 10; (86) 278 34 22
fax (86) 278 34 33
e-mail: biko@praca.gov.pl
http://pupkolno.pl


Poczta Polska S.A.
Urząd Pocztowy Kolno
ul. Konopnickiej 2,
ul. Wojska Polskiego 44
18–500 Kolno
tel. (86) 278 25 10; (86) 278 35 60
fax (86) 278 30 40

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
Oddział Terenowy w Kolnie
ul. Kolejowa 2,
18–500 Kolno
tel. (86) 278 27 23; (86) 278 21 78; (86) 278 34 90
fax (86) 278 21 78

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69B
18–500 Kolno
tel. (86) 278 36 87; (86) 278 27 51
fax: (86) 278 74 28

Sąd i prokuratura

Sąd Rejonowy w Łomży
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 32
18–500 Kolno
tel. (86) 278 10 00
fax (86) 278 39 70


Prokuratura Rejonowa w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 36
18–500 Kolno
tel. (86) 278 18 15
fax (86) 278 23 10
e-mail: pr.kolno@prokuratura.lomza.pl

Instytucje kultury i sportu

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Marii Konopnickiej 4
18–500 Kolno
tel. (86) 278 22 21; (86) 278 23 33
fax (86) 278 23 33
e-mail: kokis@kolno.home.pl
http://kokis.kolno.home.pl


Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie
ul. Marii Konopnickiej 4
18–500 Kolno
tel. (86) 278 25 14; (86) 278 27 32
e-mail: mbp@kolno.home.pl
http://www.mbp.kolno.home.pl


Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
Filia w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 3
18–500 Kolno
tel. (86) 278 24 33

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 38
18–500 Kolno
tel. (86) 278 28 49
e-mail: mops@kolno.home.pl

http://www.mopskolno.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. H. Sienkiewicza 5
18–500 Kolno
tel./fax (86) 278 26 31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18–500 Kolno
tel./fax (86) 278 13 34
e-mail: pcpr.kolno@powiatkolno.home.pl
http://www.pcprkolno.pl

Spółki miejskie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 4
18–500 Kolno
tel./fax (86) 278 31 79
http://www.pecigws-kolno.home.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 4
18–500 Kolno
tel./fax (86) 278 22 84

Komendy i inspekcje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
ul. Strażacka 3
18–500 Kolno
tel. (86) 278 29 71; (86) 278 91 01
fax (86) 278 91 09
e-mail: kppspko@straz.bialystok.pl
http://www.kolno.home.pl/straz/

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 29
18–500 Kolno
tel. (86) 278 92 12; (86) 278 93 33
fax (86) 278 92 15
e-mail: kpp.kolno@kolno.policja.gov.pl
http://www.kolno.policja.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1a
18–500 Kolno
tel. (86) 278 26 19
e-mail: kolno.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 4,
18–500 Kolno
tel. (86) 278 31 91
fax (86) 278 19 89
e-mail: pssekolno@poczta.fm

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. 11 Listopada 1
18–500 Kolno
tel. (86) 278 48 95
e-mail: pinbkolno@wp.pl

Instytucje obsługi rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18–500 Kolno
tel. (86) 278 40 60
fax (86) 278 40 09

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie
ul. Senatorska 22
tel./fax (86) 278 27 78

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Oddział w Kolnie
ul. M. Konopnickiej 2
18–500 Kolno
tel./fax (86) 278 23 24
e-mail: o-kolno@piorin.gov.pl

Inne instytucje

Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
ul. 11 Listopada 1
18 – 500 Kolno
tel. (86) 278 47 17

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 48
18–500 Kolno
tel. (86) 474 21 61

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
ul. H. Sienkiewicza 5
tel. (86) 278 37 82

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18–500 Kolno
tel. (86) 278 47 03
fax (086) 278 47 03

Ochotnicze Hufce Pracy w Kolnie:
- Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK)
-Punkt Pośrednictwa Pracy (PPP)
ul. Wojska Polskiego 31
Tel: 86 278 10 62
e-mail: mckkolno@o2.pl
          pppkolno@o2.pl

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30