dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

 

Kolno należy do bezpiecznych miast w Polsce. Bezpieczeństwo mieszkańców oparte jest na współdziałaniu lokalnego samorządu z Komendą Powiatową Policji.

W czerwcu 2007 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa powołano w Kolnie do życia Straż Miejską.

Do zadań Straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku na terenie miasta. Straż realizując swoje zadania działa samodzielnie lub przy współpracy  z innymi organami powołanymi do ochrony porządku publicznego, a w szczególności z Policją, Pogotowiem Ratunkowym,  Strażą Pożarną, Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Współdziałanie tych służb przynosi wymierne korzyści. Zastosowano nowe pomysły i rozwiązania np. wspólne patrole Straży i Policji. Wydłużono czas pracy Straży Miejskiej, wprowadzono pracę na dwie zmiany. Miejsca, które narażone są na szczególnie niebezpieczne działania przestępcze objęte zostały wzmożonymi czynnościami operacyjnymi Policji i Straży Miejskiej. W celu zagwarantowania jeszcze większego bezpieczeństwa i ograniczenia czynów przestępczych oraz aktów chuligaństwa i wandalizmu uruchomiony został system monitoringu najbardziej newralgicznych punktów miasta. W wyniku współpracy władz miejskich z Policją wytypowanych zostało kilka najbardziej niebezpiecznych punktów w mieście, które podlegają stałej kontroli. System monitoringu obecnie nadzoruje kolneńska Straż Miejska.

W przyszłości centrum dowodzenia połączone zostanie z Komendą Powiatową Policji w Kolnie, która również obok straży miejskiej będzie miała bezpośredni dostęp do monitorów. Monitoring miejski zaczął działać w Kolnie od sierpnia 2009 r. i docelowo będzie obejmować 16 kamer. Mieszkańcy Kolna mogą czuć się coraz bezpieczniej.

autor: Mirosław Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30