dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kolnie

mgr inż. Katarzyna Obrycka
tel. (86) 278 48 84
fax (86) 278 20 92
Przyjmuje interesantów w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno w godz. 7.30-15.30 (pokój 204).

Zadania rzecznika konsumentów

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331) do zadań rzecznika w szczególności należą:


1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
Przepisy konsumenckie
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) jest podstawowym przepisem prawnym, regulującym zasady sprzedaży konsumenckiej.

Więcej informacji o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie: www.powiatkolno.home.pl

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30