dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Jesteś na:
Dzień Nauczyciela 2016

W Dniu Nauczyciela – corocznym święcie pracowników oświaty – w placówkach szkolnych zorganizowano uroczyste apele. 14 października w całej Polsce w ten sposób uczczono 243. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Powołane w 1773 r. pierwsze w Polsce ministerstwo oświaty publicznej i jedyna tego typu instytucja w Europie wyznaczyła nowe cele narodowej edukacji. Dzięki Komisji oświata nabrała innego wymiaru i uplasowała nasz kraj w czołówce najlepiej wykształconych narodów.

W szkołach zarządzanych przez miasto Kolno ten dzień miał również niezwykły wymiar. Odświętne stroje, bukiety kwiatów i wiele ciepłych słów skierowanych do dyrektorów, wychowawców, pedagogów i pozostałych osób związanych ze szkolnictwem to tylko nieliczne formy podziękowania za pracę i trud w kształtowaniu młodego pokolenia. Podczas szkolnych akademii uczniowie prezentowali również ciekawe występy wokalno-artystyczne. Do życzeń i gratulacji dołączył się Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który kolejno odwiedził miejskie placówki oświatowe. Na uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2 burmistrz w imieniu całego samorządu podziękował za serce oddane dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, który przekłada się na poziom tworzenia kolneńskiej oświaty. - Państwa wiedza stanowi ważny punkt odniesienia dla młodego pokolenia – mówił Andrzej Duda.

- Jesteście nie tylko przewodnikami po tajnikach wiedzy ale także, coraz częściej, wyznacznikiem granic i ostoją zasad w trudnych chwilach współczesnego świata. Wszyscy doceniamy Państwa poświęcenie, wysiłek i cierpliwość oraz trud z jakim wypełniacie powierzoną Wam misję. Po akademii w „Dwójce” burmistrz spotkał się kolejno ze społecznościami szkolnymi w: gimnazjum, SP1 i przedszkolu. W czasie swoich wystąpień wspomniał też o trudnych chwilach, które czekają nauczycieli i pracowników szkół w kontekście reformy przygotowanej przez rządzących.

- Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy oświaty jak najmniej odczuli efekty i skutki tej reformy – przekonywał Andrzej Duda.

Do pracowników oświaty duszpasterskie słowo skierował również Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński. Słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciela narodu – podkreślał ważną rolę społeczną nauczycieli i pedagogów: „Powołanie nauczyciela ma w sobie coś co wydaje świadectwo – bo powołanie wychowawcy i nauczyciela nie jest łatwe. Kto idzie za tym głosem daje dowód, że szuka na ziemi czegoś lepszego. W pracy wychowawcy i nauczyciela jest jakaś męka, jakieś cierpienie i trud ogromny a jednak nie brak ludzi, którzy poświęcają się tej ciężkiej służbie – nie dla chleba ale z poczucia wewnętrznej potrzeby, by służyć jak najlepiej narodowi, dzieciom i młodzieży…” –  mówił ks. proboszcz.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród za osiągnięte wyniki nauczania.

 

                                                                                                                     Autor: Andrzej Konopka

 

Laureaci nagrody Burmistrza Miasta Kolno

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

 1. Karol Choynowski – dyrektor szkoły,
 2. Teresa Bajorek – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (1 laureat) przygotowywanie projektów edukacyjnych z dziedziny ekologii,
 3. Lila Charubin – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (1 laureat) promowanie wśród młodzieży działalności ekologicznej,
 4. Anna Maria Stachowska – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
  (1 laureat), sukcesy uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz
  w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów,
 5. Agnieszka Zadroga – przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w kategorii gimnazjów (I miejsce w województwie oraz II miejsce w etapie ogólnopolskim), współorganizowanie wielu akcji charytatywnych.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

 1. Dariusz Łosiewski – dyrektor szkoły,
 2. Lucyna Olszewska – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
  (1 laureat),
 3. Katarzyna Dorota Bikowska – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (1 laureat), aktywny udział w przygotowaniach uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w mieście Kolno,
 4. Katarzyna Nocuń – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
  (1 laureat),
 5. Anna Kłys – przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (1 laureat,
  1 finalista),
 6. Marzena Jezusek – przygotowanie scenariusza i reżyseria przedstawienia z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w mieście Kolno,
 7. Joanna Gleba – aktywny udział w przygotowaniach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
  w mieście Kolno, oprawa artystyczna i prowadzenie uroczystości 110-lecia ZNP, opracowanie programu i scenariusza uroczystości „Rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza”,
 8. Anna Przestrzelska – aktywny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w mieście Kolno,
 9. Magdalena Sekścińska – aktywny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości
  z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w mieście Kolno, przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości 110-lecia ZNP, scenariusz i reżyseria Jasełek Bożonarodzeniowych.

 

Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie

 1. Jadwiga Lutrzykowska – dyrektor przedszkola,
 2. Alicja Gutowska-Lisiecka – realizacja programów edukacyjnych dla dzieci, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, sprawowanie funkcji opiekuna stażu, praca w zespołach do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, opracowania i ewaluacji rocznego planu pracy oraz zespole ds. promocji przedszkola, koordynowanie pracy zespołu ds. realizacji programów dodatkowych w przedszkolu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

Dyrekcja i nauczyciele otrzymali wyróżnienia i nagrody podczas zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kolneńscy seniorzy zainaugurowali cykl spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatywa skierowana do starszych osób zapoczątkowana została w 2012 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku odbyło się 19 października – w przededniu Europejskiego Dnia Seniora - w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wagę uroczystości zaakcentowało odśpiewanie Hymnu Państwowego i pieśni Gaude Mater Polonia.

Jesień życia nie musi być smutna ani nudna – zgodnie twierdzą seniorzy. Wspólne celebrowanie świąt, wyjazdy integracyjne, ogniska, zabawy andrzejkowe, marsze z kijkami, zawody sportowe i organizowane ciekawe wykłady to propozycje, by wypełnić wolny czas osób przebywających na emeryturze. - Nawet rozmowy o codziennych troskach czy trapiących dolegliwościach wśród tak fajnej grupy przybierają inny wymiar – mówią seniorzy. - Miejsca wśród nas wystarczy dla każdego – trzeba tylko trochę chęci i mobilizacji, by wyjść z domu i rozpocząć z nami fajną przygodę – zachęca osoby 50+ do wstąpienia w szeregi UTW Bogumiła Ranik.

Na spotkanie inauguracyjne przybyło około 60 osób – nowi członkowie otrzymali indeksy. W uroczystości wziął też udział Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.  - Jest mi niezmiernie miło, że ta wyjątkowa uczelnia dobrze przyjęła się w naszym mieście. Widać to po licznie zgromadzonej tu dziś społeczności – mówił do przybyłych Andrzej Duda. - UTW stał się  ciekawą formą nauki i spędzania wolnego czasu. Nie starze­je się przecież ten, kto nie ma na to czasu. Życzę więc wszystkim, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym i  pełnym pasji, a jednocześnie czasem spełnienia i  znalezienia właściwego miejsca w życiu. UTW niech dalej będzie miejscem nauki, ale też rozrywki, rekreacji i zawiązywania nowych przyjaźni.

Polska jest trzecim krajem, po Francji i Belgii, w którym przyjął się i rozwinął ruch uniwersytetów dla osób starszych. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. Władze samorządowe Kolna starają się nie zapominać o seniorach. Z myślą właśnie o nich  powstał  przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy  spotykają się tutaj ze swoimi rówieśnikami, przynależą do grupy osób o podobnych poglądach, wartościach i podobnym spojrzeniu na świat. Patronat naukowy nad uniwersytetem objęła Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dzięki czemu seniorzy mogą liczyć na interesujące zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców. W spotkaniu wzięła udział prorektor łomżyńskiej uczelni dr Krystyna Leszczewska, która wygłosiła wykład pt. „Współczesny rynek pracy-współczesna gospodarka”.

Spotkanie inauguracyjne zakończył występ zespołu „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem” bardzo ciepło przyjęty przez uczestników.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30