Komunikaty i ogłoszenia

Miasto Kolno informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania a (...)
paź 24, 2018

Pomoc suszowa na hektar

Od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, (...)
wrz 18, 2018

ZARZĄDZENIE NR 386/18 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2018 roku
sie 23, 2018

Samorząd Województwa Podlaskiego

realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów wojewódzkich ze środków PFRON
sie 21, 2018
foto

Podlaskie Lokalnie

Od 11 do 31 sierpnia, młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe będą mogły starać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach projektu Podlaskie L (...)
sie 16, 2018
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl