Komunikaty i ogłoszenia

ARiMR - zaproszenie na szkolenia informacyjne

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku
lis 15, 2018

Miasto Kolno informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania a (...)
paź 24, 2018

Pomoc suszowa na hektar

Od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, (...)
wrz 18, 2018

ZARZĄDZENIE NR 386/18 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2018 roku
sie 23, 2018

Samorząd Województwa Podlaskiego

realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów wojewódzkich ze środków PFRON
sie 21, 2018
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl