Jubileuszowe obchody 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych

zdjęcia artykułu 29
2021-10-07 14:26 | Opublikował: Tomasz Sobieski
6 października członkowie terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Kolnie świętowali 70. rocznicę powstania organizacji, która wspiera osoby z dysfunkcją wzroku.

Podopieczni związku i wszyscy, którym bliskie są problemy osób niewidomych i niedowidzących spotkali się w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Działalność Związku w wymiarze krajowym obejmuje edukację, rehabilitację, usługi prawne oraz reprezentowanie społeczności niewidomych i niedowidzących wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Międzynarodowy Dzień Białej Laski pierwszy raz obchodzono w 1970 roku. Ustanowiono go podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych.

Podopiecznych związku, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz zaproszonych gości gorąco przywitała Celina Laskowska – prezes KTPZN w Kolnie. Prezes podziękowała wszystkim darczyńcom i sponsorom, dzięki którym święto przybiera tak uroczystą oprawę. Członkowie kolneńskiego koła wysłuchali też przepełnionych szczerymi słowami życzeń od przybyłych gości.

Ten rok jest szczególny dla wszystkich ociemniałych nie tylko ze względu na jubileuszowe obchody. We wrześniu w poczet błogosławionych Kościoła Katolickiego włączona została Matka Elżbieta Róża Czacka. Jest ona symbolem posługi osobom doświadczonym przez los. Założyła ośrodek szkolno-wychowawczy dla niewidomych w Laskach – miejsce, które ma wymiar zarówno edukacyjny, jak i duchowy, i którego charyzmatem jest służba osobom niewidomym. - Błogosławiona Siostra Elżbieta Róża Czacka Niewidoma Matka Niewidomych uważała, że niewidomi mogą być pełnoprawnymi, równorzędnymi i aktywnymi członkami społeczeństwa – podkreśla w liście, który w imieniu Burmistrza Andrzeja Dudy na spotkaniu odczytał Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek. - W tym uroczystym dniu osoby z dysfunkcją wzroku przypominają zdrowej części społeczeństwa, że funkcjonują w środowisku lokalnym, że chcą żyć tak jak wszyscy inni ludzie - bez jakichkolwiek ograniczeń i użalania się nad sobą. Pragnę złożyć podziękowania Zarządowi Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Kolnie za dotychczasową pracę na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności oraz inicjowanie działań służących aktywizacji osób niewidomych. Życzę wytrwałości i determinacji w pokonywaniu różnych trudności, na które Państwo z pewnością napotykacie w życiu codziennym - pisze Andrzej Duda.

Mirosław Bajorek, przekazał również od burmistrza na ręce Prezes Zarządu Koła Terenowego PZN w Kolnie Celiny Laskowskiej i Dyrektor Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Krystynie Korolczuk kwiaty i upominki.

W Kole jest 31 osób objętych opieką związku informuje szefowa PZN Celina Laskowska.

“To są ludzie niewidomi, którzy potrzebują pomocy. Renty mają małe i jest ciężko. Ale możemy też liczyć na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Można się do nich zgłosić. Pomagają zrobić wjazd, jeżeli osoba porusza się na wózku, okulary, zlikwidować jakieś przeszkody w domu, jak podłogi są śliskie, tak żeby progów nie było.” 

W czasie spotkania wyróżniono również osoby, które wspierają niewidomych i słabowidzących. Od Prezydium Podlaskiego Zarządu PZN okolicznościową odznakę „Przyjaciel niewidomych” otrzymali:

- Starosta Kolneński Tadeusz Klama,

- Dyrektor KOKiS Alicja Szymańska,

- Burmistrz Miasta Stawiski Agnieszka Rutkowska,

- Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Takie wyróżnienie za działalność na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, dużo wcześniej, otrzymał również Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.

Od Zarządu Głównego PZN wyróżnienie otrzymali:

Brązową odznakę honorową PZN:

- Prezes Zarządu Koła Terenowego PZN w Kolnie Celina Laskowska,
- Jan Barszczewski,
- Kazimierz Pupek,

Złotą odznakę honorową PZN otrzymał Bronisław Kiełczewski.

Święto Białej Laski, co stało się już tradycją, zakończył występ artystyczny zespołu ,,Kolneńskie Dziewczyny z Plusem działającego przy KOKiS pod opieką Bogumiły Ranik.

Wszystkim członkom Polskiego Związku Niewidomych życzymy dużo zdrowia, akceptacji społecznej, nieprzemijającego optymizmu oraz wszelkiej pomyślności.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl