W Kolnie podpisano umowę na budowę nowego ronda

zdjęcia artykułu 9
2021-12-20 14:03 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 17 grudnia wicemarszałek Marek Olbryś i Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisali z wykonawcą umowę na realizację nowej inwestycji w Kolnie.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy kolejnego ronda w mieście. Obiekt powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 i zastąpi obecnie funkcjonujące skrzyżowanie ulic: Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego i Armii Krajowej. Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót zaplanowane jest na dzień 23.12.2021 r. Łączny koszt inwestycji wyniesie blisko 12 mln zł.

Nowe przedsięwzięcie drogowe to ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również całego powiatu kolneńskiego. Modernizacja tego miejsca znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakość jazdy kierowców tak uważa wicemarszałek Marek Olbryś. - Dobrze się stało, że znaleźliśmy pieniądze na tę inwestycje, ponieważ było tu dużo wypadków spowodowanych także warunkami atmosferycznymi. Zalane tereny sprawiały zagrożenie w ruchu drogowym. Dzisiaj podpisujemy umowę i będziemy ją realizować dla dobra mieszkańców Kolna i powiatu kolneńskiego, ale także turystów odwiedzających te tereny.

W miejscu planowanej inwestycji usytuowane jest obecnie rondo prowizoryczne, które już znacząco poprawiło bezpieczeństwo.

– To jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. W jednym punkcie schodzą się trzy ulice - droga gminna, powiatowa i wojewódzka. Odnotowywaliśmy tu bardzo dużo wypadków, kolizji, stłuczek i zauważyliśmy, że w momencie, kiedy realizowano inwestycję i przebudowę drogi krajowej 63, a także powstało w tym miejscu prowizoryczne rondo, kolizje zmniejszyły się praktycznie do zerazaznacza Andrzej Duda, Burmistrz Kolna.

Problemem, z którym borykają się mieszkańcy odchodzących od skrzyżowania ulic jest też ciągłe zalewanie posesji. Po modernizacji uciążliwość ta zostanie zlikwidowana przekonuje burmistrz. - Ukształtowanie tego terenu jest bardzo trudne. Rondo jest bardzo mocno wyniesione, a do tego odwodnienie tego punktu miasta, bo to jest drugi newralgiczny punkt po drodze krajowej i tam następuje zbiór wszystkich ulic, które są połączone na wschodzie Kolna, i ten punkt był bardzo mało drożny. Tam dochodziło bardzo często do zalewania posesji, szczególnie ulicy Krupki - prawie corocznie po kilkanaście interwencji naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wierzę, że ten projekt rozwiąże, wszystkie problemy, bo przekrój kanałów kanalizacji deszczowej jest ogromny - takiego jeszcze w mieście nie mamy, sięgający 2000 mm,  czyli  2 metrów. Tam będzie też przeprowadzony kolektor w kierunku naszej rzeki Łabna.

- Projekt udało się wykonać dosyć szybko, a zezwolenia na rozpoczęcie prac są już wydane. W przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy wykonawcy informował na spotkaniu Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2023 r. Zadanie pod nazwą Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie obejmie: budowę skrzyżowania w postaci ronda czterowlotowego, budowę dwóch wlotów na skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647, budowę wlotu na skrzyżowanie w ciągu drogi powiatowej nr 2644B (ul. Jana Sobieskiego), budowę wlotu na skrzyżowanie w ciągu drogi gminnej nr 104327 B (ul. Armii Krajowej), na wlocie drogi wojewódzkiej od strony Stawisk budowa skrzyżowania z ulicą Łąkowej, na wlocie drogi wojewódzkiej od strony Stawisk budowa skrzyżowania z ulicą Stanisława Krupki, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przy kanalikami, budowę urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych, likwidację rowu wraz z przepustem dwuotworowym w jego przebiegu, rozbiórkę istniejącego i budowę kanału wylotowego, wykonanie betonowego prefabrykowanego wylotu urządzeń kanalizacyjnych do istniejącego rowu, umocnienie dna i skarp rowu, rozbiórkę i budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami, rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV, rozbiórkę i budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, rozbiórkę i budowę sieci teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl