Wykaz w sprawie najmu oraz dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

2022-03-10 09:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na 21 dni od dn. 10 marca 2022 r. wykaz w sprawie najmu oraz dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat dz. nr ;          

- 781 o pow. 0,7724 ha, 33 o pow. 0,5276 ha, 1094 o pow. 0,8953 ha z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne,

- 1456/1 o pow. 25 m2 /stanowisko Nr 1/ przy ul. Konstytucji 3-go Maja, 1458/2 o pow. 25 m2 przy ul. Konstytucji 3-go Maja, 1251 /część/ o pow. 80 m2 przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod działalność handlową,

- 3228/5 /część/ - przy ul. 11 Listopada, 1454/11 o pow. 15 m2 przy ul. Św. Floriana, 1401/46 o pow. 21 m2 przy ul. Targowej, 1252/63 o pow. 18 m2 przy ul. Sportowej, 1252/43 o pow. 25 m2 przy ul. Sportowej, działki zabudowane garażami,

- 2477 /część/ przy ul. Łąkowej - działki pod uprawy rolne / ogródek działkowy/,

- grunt do ustawienia 17 sztuk pojemników metalowych o pow. 1,2 m2, z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i tekstylii gospodarczych,

- 2000/18 /część/ o pow. 6,25 m2 przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na zbiorniki na ścieki,

- dz. nr 1645/1, 1645/2 /część/ o pow. 6,8 m2 przy ul. Wojska Polskiego w celu posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej.

- dz. nr 2304/4 o pow. 206 m2 przy ul Ogrodowej 6,

- dz. nr 3201/2 o pow. 38,50 m2 przy ul. Wincentego Witosa z przeznaczeniem pod budowę altany śmietnikowej.

 Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl