Grafika góra

Kolno liderem dużego projektu ekologicznego

zdjęcia artykułu 12
2017-12-12 12:10 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Żeby żyć w zgodzie ze środowiskiem tereny składowisk odpadów zostaną ostatecznie przywrócone naturze i lokalnym  społecznościom. Ekologia to wyzwanie naszych czasów. Przyszłym pokoleniom pozostawmy czyste i nieskażone środowisko.

Przeczytaj broszurę i obejrzyj film o tym wyjątkowym w skali województwa Projekcie.

Kolno - wzór 1.jpg

Juliusz Jakimowicz

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl