Burmistrz Kolna z jednogłośnym absolutorium

zdjęcia artykułu 75
2022-06-22 15:04 | Opublikował: Tomasz Sobieski
21 czerwca 2022 r. (wtorek) odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza z prac między sesjami.

Na obrady przybyło 14 samorządowców, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę absolutoryjną. Poparcia Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi Dudzie udzielono po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. Radni przed głosowaniem zapoznali się też z opinią Komisji Rewizyjnej, którą reprezentował przewodniczący Jan Żubrowski oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Obie pozytywnie oceniły stan finansów Kolna w ubiegłym roku i nie wniosły żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji dochodów i wydatków w 2021 roku. Przed głosowaniem samorządowcy debatowali też nad raportem o stanie miasta Kolno, za który włodarz uzyskał również wotum zaufania.

Dochody w mieście w 2021 roku zrealizowano w 104,82% w stosunku do planu. Zakładane wpływy 55 057 411,95 mln zł udało się zwiększyć do 57 713 884,10 mln zł. Wydatki na plan 54 724 861,63 mln zł zrealizowano na kwotę 52 500 631,89 mln zł, tj. w 95,94%.

Burmistrz podziękował za obdarzenie go zaufaniem kolejny rok z rzędu. Poparcie Rady Miasta to ocena współpracy całego zespołu przekonuje Andrzej Duda. - Chcę bardzo podziękować za przyjęcie budżetu, za absolutorium, ale chcę podziękować również całemu zespołowi. Czasy, w których przyszło nam żyć nie są łatwe. Dziękuję dyrektorom jednostek, prezesom. Naprawdę serdecznie dziękuję, bo ta współpraca nie jest łatwa. Musimy zaciskać pasa. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach - ja przynajmniej nie pamiętam takich w Europie – poza stanem wojennym, to takich czasów nie było.

Dziękuję też naczelnikom, pracownikom Urzędu Miasta, bo to również ich ciężka praca, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to wszystko zagrało. Przepisów, wbrew pozorom, jest coraz więcej i pracy też jest coraz więcej i to odczuwamy - zarówno dyrektorzy i pracownicy. Wydawałoby się, że informatyzacja i cyfryzacja uprości nam życie, a czasami okazuje się, że tej pracy jest dwa razy tyle. Musimy jednak sobie ufać, bo bez poparcia nie zbudujemy tego, co udało nam się do tej pory dokonać.   

Podczas sesji nagrodzono też młode artystki z KOKiS-u: Julia Rydelek i Amelia Szymańska otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Kolno nagrody za dokonania artystyczne oraz reprezentowanie naszego miasta na zewnątrz. Solistkom towarzyszyli rodzice i instruktorzy, którzy również od włodarza Kolna otrzymali podziękowania za opiekę artystyczną.

- Są one wybitnie uzdolnione, zdobywają wiele wyróżnień na różnego rodzaju konkursach, festiwalach i promują nasze miasto. Jest to wspaniała rzecz dla naszego miasta, bo naprawdę wielu ludzi dzwoni, gratuluje nam - zarówno talentów naszych dzieci, naszej młodzieży, jak i instruktorów. Dziękuje również pani dyrektor KOKiS-u, za to, że jest to wszystko w stanie ogarnąć i zorganizować. Bo jest to naprawdę wielka sprawa - promocja poprzez kulturę. Chciałbym im wręczyć Nagrodę Burmistrza.

Tylko ostatnio Julia Rydelek jednogłośną decyzją jurorów zdobyła Grand Prix XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”. Jury doceniło też w tym konkursie Amelię Szymańską, w kategorii monolog/wiersz.

Potencjał artystyczny kolneńskich wokalistów dostrzegają profesjonaliści przy różnych okazjach przekonuje Andrzej Duda.

- Była u nas aktorka śpiewająca teraz w teatrze Syrena, która prowadziła w Kolnie warsztaty. No i była zachwycona talentami, możliwościami wokalnymi naszych dzieci, a w szczególności tych dwóch dziewczyn, które potrafią już bardzo wiele. Gratuluję też rodzicom, a także opiekunom, którzy się wami zajmują.          

W dalszej części obrad radni przyjęli następujące uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno,

 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata,

 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Podczas obrad oceniono też zasoby pomocy społecznej za rok 2021 i przyjęto sprawozdania: z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie i działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok.

Na zakończenie posiedzenia radni wybrali przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Są to: Jan Kapelański, Piotr Szymański i Maciej Dziekoński.

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl