Budowa drogi gminnej nr 104319B ul. Zielonej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego

2022-07-13 08:48 | Opublikował: Tomasz Sobieski
„Budowa drogi gminnej nr 104319B ul. Zielonej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie” współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr 103G/RFRD/2022 z dnia 27.05.2022r.

Wartość całkowita projektu: 395 198,91 zł

Dofinansowanie z RFRD: 234 905,34 zł

W dniu 21 kwietnia 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 104319B ul. Zielonej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego” z firmą Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa -dociepleń MROCZKOWSKI  z siedzibą w Łomży.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

  1. roboty ziemne i przygotowawcze
  2. odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej
  3. wykonanie podbudowy z kruszyw
  4. budowa nawierzchni jezdni oraz chodników z kostki betonowej
  5. zieleń drogowa
  6. oświetlenie uliczne

 

Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl