Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 3
2018-04-12 10:43 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W środę 11 kwietnia odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. Zgodnie z porządkiem dziennym posiedzenia, na wstępie spotkania, przyjęto protokół z poprzedniej sesji i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między obradami.

Andrzej Duda w imieniu swoim i całej Rady Miasta pogratulował obecnemu na sesji Dariuszowi Łosiewskiemu ponownego wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. Powołana komisja konkursowa jego kandydaturę poparła jednogłośnie. - Liczę, tak jak do tej pory, na dobrą współpracę dyrektora tej placówki oświatowej z całym samorządem kolneńskimmówił burmistrz. Przewodniczący Rady Miasta, w realizowanym punkcie dotyczącym składania interpelacji i zapytań, interesował się terminem rozpoczęcia modernizacji placu przy „Dwójce”. - Szkoła w tym roku będzie obchodzić swoje 50-lecie i jak najszybciej należałoby uporządkować teren przyległyprzekonywał Mieczysław Śniadach. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że złożony przez samorząd kolneński wniosek będzie rozpatrywany dopiero w czerwcu. - Pieniądze z tzw. małej rewitalizacji mamy zagwarantowane prawie w 100 %. By przyśpieszyć prace, przetarg będzie ogłaszany już w maju z zastrzeżeniem jego unieważnienia w przypadku odmowy środków informował burmistrz. - Myślę, że czas wakacji jest najlepszym okresem do przeprowadzania wszelkich remontów na terenie szkołydodał Andrzej Duda.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości. Miejska Biblioteka Publiczna będzie aplikowała o środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. By zwiększyć szanse na pozyskanie pieniędzy, co jest dodatkowo punktowane według regulaminu, instytucja musi przekazać tytuł prawny własności gruntu, na którym jest lub będzie budynek objęty zadaniem. Termin składania wniosku upływa 20 kwietnia 2018 roku.

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalania sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Kolno.

Przyjęto też sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za I kwartał 2018 r.

Burmistrz zwrócił się również do radnych, by rozważyli jeszcze w tym roku możliwość wygospodarowania środków na przygotowanie dokumentacji i wykup gruntów pod modernizację dróg lokalnych. - Z przekazanych informacji przez Wojewodę Podlaskiego wiemy, że w przyszłym roku będzie rozszerzany program przebudowy dróg o węzły komunikacyjne lokalne mówił burmistrz. - Dla naszego miasta jest to doskonała szansa na przeprowadzenie modernizacji kolejnych ulic i dlatego jeszcze w tej kadencji musimy zadbać o formalne przygotowanie, by w przyszłości samorząd mógł aplikować o te środki przekonywał Andrzej Duda.

Na sesji kolejny raz powróciła sprawa uhonorowania działalności Mieczysława Torbicza jako burmistrza Kolna w czasie okupacji. Pismo w tej kwestii przysłał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Szczegółowe dyskusje odbędą się na komisjach – tak zdecydowali radni. W XXXV sesji Rady Miasta Kolno wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, miejscy radni, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl