IX Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy

zdjęcia artykułu 60
2018-04-17 14:19 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie

Studia determinują wybór drogi życiowej w najbliższej przyszłości. Jest to pierwsza ważna decyzja, którą trzeba podjąć po ukończeniu szkoły średniej. Łączy się ona z początkiem samodzielnego życia, dlatego tak ważne jest, by właściwie wybrać szkołę odpowiadającą aspiracjom i oczekiwaniom. W wyborze kierunku kształcenia jak co rok wspierają Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc młodym ludziom w planowaniu kształcenia i przyszłej kariery zawodowej, prezentacja ofert pracy lokalnych pracodawców, zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy, prezentacja firm szkoleniowych oraz promocja doradztwa zawodowego i szkolnictwa wyższego.

Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie, współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy. Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Kolneński i Burmistrz Miasta Kolno. Patronat medialny sprawowało Radio Nadzieja, portal W Zasięgu, Kolniak24 oraz Miesięcznik Kolneński.

IX Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy uświetnili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP- Kazimierz Gwiazdowski, Poseł na sejm RP Lech Antoni Kołakowski, Komendant Wojewódzki OHP – Adam Krzysztof Romatowski, Zastępca Komendanta Głównego OHP - Piotr Modzelewski Starosta Powiatu Kolneńskiego – Stanisław Wiszowaty, Burmistrz Miasta Kolno - Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno – Józef Wiśniewski, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Łomży - mjr Marek Dziemiańczuk, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie - mł. insp. Artur Żebrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – mł. brygadier Paweł Pupek, Dziekan Kolneński – ks. kanonik Stanisław Uradziński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie - Wacław Sójko, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Dorota Konopka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie – Sławomir Zalewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie - Krystyna Kajko, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie – Monika Waszkiewicz, Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Alicja Szymańska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Krzysztof Sobiewski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie - Eugeniusz Gromadzki, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie – Katarzyna Kleczyńska, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kolnie - Józef Chodnicki, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie - Rafał Zalewski, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie – Bożena Kowalewska oraz Doradca zawodowy ZST w Kolnie – Ewa Jarzyło.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której wystąpili artyści Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Natalia Brzostowska, Ania Niebrzydowska oraz Ewa Kodłubajska, którym akompaniował Pan Paweł Podeszwik. W trakcie targów młodzież korzystała z porad udzielanych przez doradców zawodowych, młodzi ludzie mieli też szansę uzyskania bezpośrednich informacji dotyczących rynku pracy, zasad rekrutacji pracowników oraz wymogów odnośnie potencjalnych kandydatów do pracy.

Agnieszka Choma - pośrednik pracy OHP

Zdjęcia: Andrzej Konopka

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl