Grafika góra

LED-y oświetlą miasto

zdjęcia artykułu 3
2018-06-12 14:00 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Samorząd Kolna przeprowadzi modernizację oświetlenia ulicznego

Miasto Kolno pozyskało środki na realizacje zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne. Dofinasowanie w kwocie ponad 1 000 000,00 złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkład własny miasta to ok. 360 000,00.

W ramach projektu  planowana jest  wymiana istniejących 845 opraw sodowych na oprawy LED, wyniesienie układów sterowania oświetleniem ulicznym z szafami stacyjnymi wraz z zainstalowaniem systemem zdalnego  zarządzania oświetleniem.

Obecna infrastruktura oświetleniowa w naszym kraju oparta jest w większości  na przestarzałej technologii lamp wysokoprężnych sodowych i rtęciowych, które według dyrektywy unijnej będą powoli wycofywane z rynku.

DSC_66677.jpg

Wymiana oświetlenia poprawi oczywiście stan bezpieczeństwa na ulicach Kolna. Lepsze oświetlenie przejść dla pieszych to znaczna poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze i jednocześnie zwiększenie komfortu widzenia wszystkich uczestników ruchu.

Właściwe oświetlenie światłem sztucznym  daje możliwość odpowiedniego odczytywania przestrzeni, przez co m.in. ogranicza liczbę wypadków drogowych w porze nocnej.

Żarówki uliczne LED to najbardziej efektywny pod względem optymalizacji wydatków zamiennik dla tradycyjnych lamp. Główne zalety oświetlenia LED to  duża sprawność oraz małe straty energii. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego zapewni w Kolnie energooszczędne i tanie w eksploatacji oświetlenie.. Obniżenie zużycia energii elektrycznej  spowoduje spadek emisji dwutlenku węgla co ma swój wymiar ekologiczny.

 - oprócz oszczędności wzrośnie również, na czym nam bardzo zależy, bezpieczeństwo w mieście, bo lampy LED gwarantują lepszą widoczność na ulicach. Będzie w mieście jaśniej, bezpieczniej i taniej – podkreśla Burmistrz Kolna Andrzej Duda

Termin realizacji inwestycji do końca lutego 2019 r.

 

Tekst. Juliusz Jakimowicz

Fot. Andrzej Konopka

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl