Grafika góra

Ruszyło przygotowanie terenów inwestycyjnych

zdjęcia artykułu 4
2018-06-18 08:38 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Podpisano umowę z wykonawcą

„Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II”

W dniu 12.06.2018r. została zawarta umowa z głównym wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedziba w Łomży realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne

Wartość umowy z wykonawcą:  7 992 583,09 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania - 30.09.2019r.

Dzięki realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia Miasto do końca 2019r. będzie dysponować kolejnymi uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi objętymi dotacją unijną o pow. 6,5245 ha.

180615105917_4501.jpg

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl