Grafika góra

Miasto Kolno informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno”

2018-10-24 12:33 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

indeks.jpg

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl