Kolno pamiętało o bohaterach grudnia’81

zdjęcia artykułu 12
2018-12-14 10:49 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz

13 grudnia o godz. 16:30, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”  oddział w Kolnie – Mariusz Waszkiewicz, członkowie zarządu Oddziału Kolno oraz członkowie komisji zakładowych ,,Solidarności” z Kolna złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem „Solidarności”, na którym umiejscowiono tabliczkę upamiętniającą ofiary stanu wojennego. W milczeniu uczczono pamięć tych, którzy swoją odwagą zapoczątkowali budowę demokratycznego państwa.                                                                                   

13 grudnia 1981 r. Polacy obudzili się w nowej rzeczywistości. Kolejne pokolenie doświadczyło zagrożenia wolności – tym razem nie ze strony najeźdźcy lecz polskich władz. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób - łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys. W więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych przywódców Solidarności, doradców, członków komisji zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z „Solidarnością”. Od godz. 22 do godz. 6 rano wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach. Szarą rzeczywistością stały się kolejki, pustki w sklepach i codzienne zabieganie o podstawowe artykuły spożywcze wydawane na kartki. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Swoją solidarność z uczestnikami grudniowych wydarzeń sprzed 37. lat  można było wyrazić biorąc udział w kampanii IPN „Zapal Światło Wolności”. Instytut zachęcił do manifestowania patriotyzmu zapaleniem o godz. 19:30 (czas emisji ówczesnego „Dziennika Telewizyjnego”) w oknie świec lub uczynieniem tego wirtualnie na stronie swiatlowolności.ipn.gov.pl. 

Opracował: Andrzej Konopka (źródło własne i wikipedia.pl)

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl