XII spotkanie opłatkowe kolneńskich samorządowców

zdjęcia artykułu 74
2019-01-02 12:39 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Tradycją świąt Bożego Narodzenia są spotkania opłatkowe organizowane w miejscach pracy czy nauki. Przedstawiciele instytucji, spółek, banków, służb mundurowych, straży pożarnej, związków zawodowych i organizacji pozarządowych wzięli udział w zorganizowanej, wyjątkowo w tym roku, w Hotelu Colnus miejskiej Wigilii. Przybyłych 21 grudnia do restauracji Colnus na tę wyjątkową uroczystość w bożonarodzeniowy nastrój pięknym wykonaniem kolęd, przy akompaniamencie instruktora Pawła Podeszwika, wprowadzili młodzi soliści z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W spotkaniu wzięli udział księża: Dziekan Kolneński, proboszcz parafii św. Anny Stanisław Uradziński i proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata Wojciech Stefaniak. Gośćmi piątkowej uroczystości byli też min.: Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama i Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Pasierbiewicz, radni miasta Kolno i powiatu, dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy jednostek miejskich i powiatowych, prezesi spółek oraz komendanci policji i straży pożarnej.

Zgromadzonych przywitał gospodarz Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

- Takie chwile jak ta sprzyjają podsumowaniom całego roku. Łącznie w roku ubiegłym i w roku kolejnym w mieście Kolno zaplanowano inwestycje na ponad 70 mln złotych. Mówię tu o inwestycjach miejskich, a także o generalnej dyrekcji oraz zakładu energetycznego zaznaczał burmistrz. To ogromny plac robót, ogromne przedsięwzięcie, które na pewno utrudnia nam życie i za co bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że część inwestycji już w tym roku zostanie ukończonych i nasze miasto będzie zupełnie inaczej wyglądać. Za współpracę przy tych wszystkich przedsięwzięciach bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam, bo sami nie bylibyśmy w stanie rozliczyć do końca jak należy tych projektów ani zrealizować tych inwestycji. Dlatego dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miasta, starostwa powiatowego, nadzoru budowlanego, Sanepidu, Straży Pożarnej i Policji. Dziękuję wszystkim, którzy z nami współpracują na co dzień. To naprawdę, proszę państwa, doskonała współpraca. Bo dzięki niej możemy tak wiele inwestycji w tak krótkim czasie przeprowadzić w naszym mieście. Myślę, że ta współpraca w roku następnym będzie równie dobrze wyglądała jak w roku obecnym.

Ten rok, był rokiem wyborczym. Dziękuję również za tak ogromne zaufanie, które od państwa otrzymałem, którym obdarzyło mnie społeczeństwo miasta Kolna. Dziękuję wszystkim. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, władzom powiatu, panu staroście, członkom zarządu rady powiatowej i liczę na dalszą współpracę. Bo ta współpraca pozwoli nam gonić inne samorządy w rozwoju. Mamy szczególny czas, w którym możemy wykorzystać fundusze unijne i robimy to bardzo intensywnie – mówił burmistrz.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia chcę w imieniu własnym i całego samorządu miasta Kolno przekazać mieszkańcom bardzo serdeczne życzenia. Żebyście państwo spędzili te święta w rodzinnej, spokojnej, przepełnionej miłością atmosferze, a nadchodzący 2019 rok przyniósł państwu pomyślność, szczęście, zdrowie i wiele optymizmu.

Burmistrz przekazał też życzenia w imieniu Wojewody Podlaskiego i parlamentarzystów. Do życzeń burmistrza dołączył również obecny na spotkaniu opłatkowym nowo wybrany Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama.

Katolicki wymiar uroczystości podkreśliła Ewangelia św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa odczytana przez proboszcza ks. Wojciecha Stefaniaka. Duszpasterskie słowo do zgromadzonych skierował Dziekan Kolneński. – Czasy, w których żyjemy ogromnie zmieniają świat w różnych wymiarach i w tym materialnym, ale i również w wymiarze duchowym – mówił ks. Stanisław Uradziński. – Chrystusa w wielu społecznościach, państwach już z codziennego życia społecznego, politycznego, gospodarczego się wyrzuciło. Już nie ma świąt Bożego Narodzenia. Są jakieś tam święta bez wymieniania Bożego Narodzenia. Słowo Bóg nie przechodzi przez gardło. Nie lękajcie się Chrystusa. Nie lękajcie się przyjąć go i z nim żyć na co dzień. Bo jeśli nim będziecie żyli to znów mamy obietnicę i wypełnienie tego, czym życie z Chrystusem jest. Ci, którzy żyją z Chrystusem chwalą Boga i z ludźmi żyją w pokoju, ale tylko z tymi, którzy są według Bożego upodobania. A ludzie bożego upodobania to ludzie, którzy miłością żyją na co dzień. Tej miłości wszystkim państwu życzymy z księdzem Wojciechem. Niech ta miłość, która się rodzi w żłóbku wypełnia każdego z nas i prowadzi w dalsze życie również w kolejny rok, który jest przed nami - podkreślał Dziekan Kolneński

Indywidualne życzenia skierowane do kolegów, współpracowników i znajomych przekazali sobie świętujący łamiąc się jednocześnie opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej, która zakończyła miejskie spotkanie opłatkowe.

Tekst i zdjęcia Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl