Burmistrz Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej

zdjęcia artykułu 7
2019-05-07 11:13 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego został dziś (6 maja br.) wybrany na przewodniczącego Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybór przewodniczącego komisji był jednym z punktów porządku obrad, które miały miejsce w poniedziałek (6 maja br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Kandydaturę marszałka Kosickiego zgłosił Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego a członkowie komisji przyjęli ją bez głosów sprzeciwu.

- To dla mnie wielki zaszczyt i bardzo dziękuję za jednomyślność – podziękował marszałek Kosicki, który prowadził spotkanie w Białymstoku.

Członkowie komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP wybrali też wiceprzewodniczących, którymi zwyczajowo zostają marszałkowie województw Polski Wschodniej. W poniedziałek podczas posiedzenia byli obecni (oprócz gospodarza) marszałkowie województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dlatego też komisja jednogłośnie ustanowiła marszałka Andrzeja Bętkowskiego i marszałka Gustawa Brzezina – wiceprzewodniczącymi komisji. Uzupełnienie składu prezydium – zaplanowano na kolejne posiedzenie.

Podczas posiedzenia członkowie komisji wysłuchali wystąpień przedstawicieli podlaskich samorządów o ich dotychczasowych działaniach i projektach związanych z Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

- Chciałbym, aby Państwo w swoim stanowisku nie zapominali o miastach powiatowych, które chcą i mogłyby korzystać z funduszy tego programu – apelował burmistrz Kolna Andrzej Duda. - Mamy już doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy z tego programu, bo w edycji 2007-2013 dzięki niemu mogliśmy stworzyć tereny pod inwestycje. Blisko 14 milionów złotych to dla naszego budżetu miasta, który wynosi ok. 40 mln zł, olbrzymi zastrzyk pieniędzy. Dziś po sześciu latach cały teren mamy wyprzedany, miejsce zatrudnienia znalazło tam ponad 400 osób.

Do apelu o zauważenie i umożliwienie korzystania z programu Polska Wschodnia dołączył Łukasz Kurzyna zastępca prezydenta Miasta Suwałki.

- W obecnej edycji byliśmy z niego wykluczeni, bo był przede wszystkim dedykowany metropoliom, a mniejsze miasta, dawne wojewódzkie czy powiatowe z naszych terenów mają wciąż spore potrzeby – wyjaśniał i wymieniał. – Niezbędne są fundusze na przebudowę energetyki, gazyfikację, kolejny dość ważny problem to mała retencja i zagospodarowanie wód deszczowych, z którymi tereny zurbanizowane mają coraz większy problem. I oczywiście transport, drogi, kolej, ale także tabor.

Członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu zaplanowali na najbliższe 30 dni składanie uwag do projektu stanowiska ws. programu Polska Wschodnia, które następnie zostanie przyjęte podczas kolejnego spotkania.

- Chciałbym, by to stanowisko było zgodne z aktualną sytuacją polityczną, odpowiadało w pełni potrzebom regionów Polski Wschodniej – namawiał do zgłaszania uwag marszałek Artur Kosicki.

Uczestnicy spotkania wstępnie ustalili, iż tematem przyszłych posiedzeń będą także wspólne projekty prowadzone przez województwa czyli Green Velo, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej czy też Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Czytaj więcej: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/marszalek-podlaskiego-przewodniczacym-komisji-ds-polski-wschodniej.html

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl