Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie

zdjęcia artykułu 10
2019-06-14 14:07 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych województwo podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych. Wsparcie z budżetu państwa otrzymało dziesięć gmin oraz sześć powiatów z regionu, które łącznie wybudują lub przebudują blisko 40 kilometrów dróg. W gronie dziesięciu gmin znalazło się również Miasto Kolno. 3 czerwca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wojewoda Bohdan Paszkowski podpisał umowę z władzami Urzędu Miasta Kolno, które reprezentował Burmistrz Andrzej Duda, na dofinansowanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całej inwestycji po przetargu: 1 215 372,00 zł

Wartość dofinansowania: 601 741,14 zł

Termin realizacji: 06.06.2019 - 18.10.2019

Długość przebudowanych dróg: 0,668 km

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono już wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Umowa zadania została zawarta w dniu 06.06.2019 r.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej - ulicy Marii Dąbrowskiej. Długość ulicy objętej wnioskiem wynosi 668,22 m. Zaprojektowano przebudowę: nawierzchni jezdni szer. 6,0 m dług. 370 mb z betonu asfaltowego, zatok parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości do 1,5 m, wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej bezfazowej. W ciągu drogi gminnej od km 0+100,00 zaprojektowano przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, wyniesione ponad nawierzchnię drogi celem ograniczenia prędkości pojazdów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. W pasie drogowym zaprojektowano przebudowę kanału deszczowego o długości 75 m z rur betonowych i żelbetowych. Zaplanowano też montaż dwóch znaków aktywnych z panelami zasilającymi baterią słoneczną o pow. ponad 0,3 m2.

Foto: Podlaski Urząd Wojewódzki, umkolno.pl

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl