Kolno zielonym miastem

zdjęcia artykułu 7
2014-12-01 14:13 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Nasze miasto w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu ekologicznego.

Laureaci konkursu „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!” otrzymali od wiceministra środowiska Piotra Otawskiego statuetki za najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska. Wiceminister Piotr Otawski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i pogratulował „zielonym miastom” nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań.

– Cieszę się, że ten konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony. To pokazuje kierunek prośrodowiskowych działań podejmowanych w wielu polskich gminach i miastach, kierunek w którym trzeba podążać. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę, aby działania dotyczące ochrony środowiska i poprawy jakości życia były doceniane przez społeczność lokalną.

Konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości” był skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Celem przedsięwzięcia było promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Kolno otrzymało wyróżnienie w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia. Nagrodę dla Miasta Kolno w imieniu burmistrza Andrzej Dudy odebrał naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Tomasz Bronicki.

Miasto Kolno wyróżnione zostało za projekt:

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno 

zielone miasto-014.jpg

 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności
Wartość projektu: 19,619 mln zł (netto)
Wartość dofinansowania: 10,654 mln zł (54,31%)

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej Sp. z o.o.

Inwestycja obejmowała bardzo szeroki zakres prac:

  • Budowa sieci wodociągowej (dł. 2,2 km)
  • Budowa sieci deszczowej (dł. 3,5 km)
  • Budowa sieci sanitarnej (dł. 27,4 km) – to tyle co odległość z Kolna aż do Pisza !

Dużym  sukcesem Kolna, niewielkiego przecież miasta, jest pozyskanie funduszy ponadregionalnych.  O te środki Kolno musiało rywalizować z miastami dużo większymi. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kończymy  kompleksową kanalizację Kolna.

 

Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Kolnie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zmodernizowano również stację uzdatniania wody. Dzięki modernizacji woda w Kolnie spełnia wszelkie rygorystyczne normy jakościowe. Oprócz zakupu nowoczesnych urządzeń inwestycja obejmowała również odnowienie budynku stacji uzdatniania wody.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl