Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca

2019-09-03 11:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Szanowni Państwo,

Fundacja Science Point wraz z partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

9 września 2019 r.

godz. 10:00 – 13:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

ul. Krótka 4

Zapraszamy wszystkie osoby od 30 roku życia będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby starsze po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

zamieszkałe na terenie funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Nowogród, Stawiski, Turośl, Zbójna, Miasto Kolno zainteresowane możliwością pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenia własnej działalności gospodarczej. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl