Nabór do projektu „Regionalne Innowacje Społeczne (...)

zdjęcia artykułu 1
2019-10-21 10:10 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Miasto Kolno ogłasza nabór uczestników do projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Lider projektu: Miasto Łomża wraz z Partnerami
Partner: MOPS Kolno i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikami projektu mogą być: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym) pozostające bez zatrudnienia, w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 15.10.2019 r. 

 • Uczestnikom projektu oferujemy:
   spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
   warsztaty rozwoju osobistego,
   szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
   Kurs Przedsiębiorczości,
   spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
   wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.
 • Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS Kolno): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.
 • Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Kolno (ul. Wincentego Witosa 4) lub CIS Kolno (tymczasowo ul. Marii Dąbrowskiej 4; w budynku po byłym gimnazjum; sala 103) oraz na stronie: www.fir.org.pl, www.mopskolno.pl, www.umkolno.pl
  Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS Kolno lub CIS Kolno.
  Centrum Integracji Społecznej w Kolnie Marii Dąbrowskiej 4 18-500 Kolno
  729 888 796
  ciskolno@fir.org.pl
  Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w godz. 8.00-14.00

Poniżej załączniki.pdf: ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl