Zaproszenie dla osób niewidomych i słabowidzących

2019-10-22 09:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

--- Poniższy tekst - w oryginalnej postaci, dostarczonej przez PZN OP ---

Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
Mieszkać na terenie województwa podlaskiego, złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania,
Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku (lub dokument równoważny),
Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat,
Być osobą nieaktywną zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości, a co konkretnie?

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, 
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe, Używanie baz danych, Podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, Grafika komputerowa, Telemarketer, Sekretarz/rka, Pracownik obsługi biurowej.    
   w tym część ze stypendium szkoleniowym,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.
 • Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,

Biuro Projektu:

Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych
ul. Biała 13/33

15 – 434 Białystok

Tel . 85 732 43 83 lub 603 350 140 

e-mail: pznbial@wp.pl

 Informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski 

Szczegóły i dokumenty do poprania na stronie:

www.ariari.org/pl/component/content/article/22-dzialania-miedzynarodowe/141-wiedza-i-umiejetnosci-krokiem-do-aktywnosci.html?Itemid=156

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 130 641,74 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 231 953,74 PLN

Okres realizacji: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021

 

 

 ---

Fundacja ARI ARI  oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Zapraszają  do udziału w projekcie:

„Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”

Jesteś osobą:

 • niepracującą
 • niepełnosprawną z tytułu narządy wzroku (stopień znaczy lub umiarkowany 04-O)
 • zamieszkałą na terenie woj. podlaskiego
 • w wieku 18- 60 kobiety i 18-65 mężczyźni

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Opieka mentora – psychologa , spotkania z prawnikiem, logopedą;
 • Wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych z opiekunem (4 dni);
 • Wyjazdowe warsztaty z podniesienia kompakcji życiowej i samodzielnego funkcjonowania (4 dni );
 • Nauka orientacji przestrzeń ( biała laska dla każdego uczestnika) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do poruszania się;
 • Spotkania z doradcą zawodową i pośrednikiem pracy;
 • Wyjazdowe kursy komputerowe z certyfikatem  (120 godzin) ;
 • Wjazdowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internatu (4 dni) ;
 • Wsparcie kompetencji zawodowych – kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym: Grafika komputerowo , Tworzenie baz danych, Sekretarz/Sekretarka, Pracownik obsługi biura, Telemarketer, Projektowanie i zarzadzanie stronami www ;
 • Stypendium szkoleniowe dla UP w wybranych kursach zawodowych;
 • Płatne (3-miesięczne) staże zawodowe– wynagrodzenie 1271,88 zł/miesiąc.

Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Elastyczne podejście do każdego Uczestnika, Opiekę trenerów i wolontariuszy

Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń

 

Biuro projektu:

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

ul. Biała 13/33

15-434 Białystok    

Tel. tel. kom. 603 350 140,    tel. (85) 732 – 42 – 83,   e-mail: pznbial@wp.pl

Koordynator  Rafał Gawkowski

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Dofinasowanie projektu z UE  1130 641,74

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl