Ogłoszenie - IX sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2019-10-24 15:08 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem IX zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 29 listopada 2019 r. (piątek). Początek sesji - godzina 9.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.
Porządek dzienny posiedzenia:

 

  1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kolno.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl