Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno

2019-11-29 10:38 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn.29 listopada 2019 r. wykaz w sprawie:

- nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dz. nr 1401/26 o pow. 21 m2 oraz udz. 1/107 w dz. nr 1398/8 o pow. 71 m2 oraz udz. 1/107 w dz/. nr 1401/112 o pow. 2290 m2, położonych w m. Kolno przy ul. Ciepłej,

- sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 3012/12 o pow. 32 m2, położonej w m. Kolno przy ul. Stanisława Krupki w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 2964.

Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

 Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 - 278 -94- 54.

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl