Czas na pracę!

2019-12-20 08:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Stowarzyszenie Europartner AKIE będzie organizowało płatne staże oraz finansowanie kursów zawodowych.

W związku z realizacją projektu "Czas na staż – czas na pracę!" przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe wspólnie z Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń COGNITIO oraz Fundację Biznes i Prawo,  zaprasza do wsparcia przy organizacji grupy docelowej mogącej wziąć udział w projekcie. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego m.in. :

- osób bezdomnych

- osób długotrwale bezrobotnych

- osób z niepełnosprawnością

- osób korzystających z PO.PŻ

 

Przystępując do projektu uczestnicy otrzymują bardzo korzystne warunki:

- płatne staże zawodowe w wysokości 1000 zł / osoba z możliwością zatrudnienia

- finansowanie kursów zawodowych do 1.100 zł / osoba wraz ze zwrotem kosztów dojazdu

 

Ponadto jako jedyni w regionie oferują przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym sfinansowanie stanowiska pracy dla stażysty w wysokości 5000 zł

 

Każda forma wsparcia w pozyskaniu uczestników projektu będzie bardzo pomocna. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. +48 85 732 02 58 lub +48 570 747 170

e-mail: motywacja.projekt@gmail.com

 

W załączniku broszura zawierającą szczegółowy opis projektu obejmujący kryteria doboru grupy docelowej oraz proponowane formy wsparcia.

Dołączony został również plakat informacyjny dla osób chętnych do udziału.

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE

  1. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 570 747 170

            85/732 02 58

mail: tomek.konopko90@gmail.com

www.europartner-akie.pl

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl