Targowica Miejska wznawia działalność

zdjęcia artykułu 1
2020-05-05 11:39 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Z dniem 08.05.2020 r. Targowica Miejska w Kolnie wznawia swoją działalność.
Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 handel na targowiskach może odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów pod względem ich bezpieczeństwa, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad higieny oraz ograniczenia kontaktów międzyludzkich ustalonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dlatego też  należy: 

  1. Stosować właściwą higienę rąk (obowiązek zapewnienia na każdym stoisku płynu do dezynfekcji rąk lub jednorazowych rękawiczek),
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania (maseczki zasłaniające usta i nos),
  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,
  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
  5. Zachować bezpieczną odległość min. 2 metrów w relacjach klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca,
  6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

 

UWAGA!

Osoby wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

Osoby sprzedające i kupujące zobowiązane są do stosowania wytycznych wskazanych w komunikacie.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl