Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2020 r.

zdjęcia artykułu 1
2020-06-12 21:11 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Kolno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 1.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

 

Jan Leszczewski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl