Konkursy KRUS: "Bezpieczeństwo..." i rymowanki o nim

2020-07-21 11:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Konkursy:
1. Dla młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”
2. Dla dzieci: "Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

1.
W dniu 30 czerwca 2020 r. Pani Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej zainaugurowała II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lat i  polega na przygotowaniu krótkiego (max 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. W materiale należy przedstawić własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej
Kasy: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Konkurs jest odpowiedzią na trwającą kampanię wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce. Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Każdy uczestnik dzięki przystąpieniu do konkursu, bierze udział w propagowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Jego plakat - jako załącznik poniżej.

2.
Regulamin konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym "Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

             Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej ww.krus.gov.pl została ogłoszona I edycja Konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym "Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

            W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5 wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej  wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z  wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00  na adres mailowy: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: Konkurs na rymowankę oraz imię i nazwisko dziecka. Pracę wysyła rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników 20 laureatów z największą liczbą punktów. Zwycięzcy zostaną uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

            Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

            Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl