W Kolnie uhonorowano Żołnierzy Wyklętych

zdjęcia artykułu 9
2021-03-01 13:46 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Jubileuszowe X Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca uczczono w Kolnie mszą św. odprawioną w kościele p.w. św. Anny przez Dziekana Kolneńskiego ks. kan. Stanisława Uradzińskiego. W homilii kapłan przypomniał zgromadzonym o randze polskich bohaterów, którzy bronili godności i suwerenności Ojczyzny. W nabożeństwie wzięli udział: Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński, Burmistrz Kolna Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski oraz ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Kawalerii i mieszkańcy miasta.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych usytuowanym na placu Kardynała Wyszyńskiego tuż przy kolneńskiej świątyni. Monument powstał w 2018 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Kolno, przy aktywnym udziale ks. proboszcza Stanisława Uradzińskiego i środowisk niepodległościowych działających w naszym mieście.

Polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec totalitarnego reżimu. W zbrojnym podziemiu działało ok. 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce, a kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, wywiad i schronienie.

Narodowe święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Poprzez przyjętą uchwałę państwo polskie uznało zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość ojczyzny. W ten sposób oddano hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta podjął w 2010 roku prezydent śp. Lech Kaczyński.

Opracował: Andrzej Konopka (źródło: www.wikipedia.pl)

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl