Chcesz pozbyć się azbestu - złóż wniosek w UM Kolno

zdjęcia artykułu 2
2021-06-01 11:25 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno informuje o możliwości pozyskania przez Miasto Kolno środków na finansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w 2021 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Kolno.

 Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Miasta Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

logotypy wfoś.jpg

Wykonawca zadania obejmującego powyższe prace na terenie Miasta Kolno zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno pokój nr 113 na przygotowanym formularzu do dnia 16 czerwca 2021 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.umkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 11 w tutejszym urzędzie. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyroby, które według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” uzyskały Stopień Pilności I czyli minimum 120 punktów.

Realizacja programu dofinansowania uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Miasta Kolno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 11, tel. (086) 278 94 32.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl