Nowe słupy oświetleniowe na ulicy Milewskiego

zdjęcia artykułu 12
2021-06-25 10:02 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym, podjął działania zmierzające do budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno.

W budżecie na 2021 r. Urząd Miasta Kolno wygospodarował środki finansowe na ten cel. Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia w rejonie 3 ulic. tj. W. Polskiego, Kolejowej i S. Milewskiego.

W przetargu wzięło udział 9 zainteresowanych firm, co przełożyło się na korzystne oferty cenowe zaplanowanych zadań. Aktualnie zakończono budowę oświetlenia na ulicy S. Milewskiego, w ramach której wybudowano linię kablową niskiego napięcia o dł. 443 m, zamontowano 14 słupów oświetleniowych wraz z energooszczędnymi oprawami LED i ze sterowaniem astronomicznym.

Wykonawcą zadania była firma INSTAL-GROT Tomasz Kupidłowski z siedzibą w Boguszycach i partner konsorcjum firma "INSBUD" Sylwia Olszewska z siedzibą w Giełczynie koło Łomży.

Wartość zadania to kwota: 62 238, 00 zł brutto.

Budowa linii kablowych przy ulicy Kolejowej i ul. W. Polskiego jeszcze trwa. Zostały już ułożone kable podziemne, ustawiono również fundamenty ze słupami. W najbliższym czasie zostaną również zamontowane oprawy LED. Po odbiorze technicznym linie zostaną załączone pod napięcie i oddane do użytkowania.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl