Burmistrz Miasta Kolno ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

2021-07-26 12:06 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 219/21

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Kasztanowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.

działka nr 1699/3 o pow. 1182 m 2, KW LM1L/00074996/7, cena wywoławcza 130 000 zł, wadium, 6 500 zł. 

Dla wyżej wymienionego terenu opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miasta Kolno z dnia 27.03.2008 r. nr XVII/94/08 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 100 poz. 994 z dnia 23.04.2008 r. Teren działki nr 1699/3 oznaczony jest na planie symbolem 5MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1148

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2021 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto.)

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Andrzej Duda

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl